KORSELER Dorsolomber Korse 1 Ürün

  • Dorselomber Korse

    Dorselomber Korse

    Etki Mekanizması: Tüm omurgayı destekler ve doğru pozisyonda tutar, omurga hareketlerini tüm yönlerde kısmen limitler, proprioseptif geri bildirim sağlar.