KORSELER Lumbostat Bel Korsesi 1 Ürün

  • Lumbostat Korse

    Lumbostat Korse

    Başlangıç ve orta dönem bel fıtıklarında, lomber bölge operasyonu ve travma sonrası rehabilitasyon döneminde, hafif derece lomber fraktürlerde ve aktivite sırasında koruma amaçlı kullanılır.